Sunday, May 15, 2016

Kuliah : Tiga pesan Malaikat Jibrail kepada Nabi s.a.w

Suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi s.a.w dan berpesan, Wahai Muhammad ;
(1) Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingatlah, bahwa sesunguhnya engkau akan mati,
(2) Cintailah apa saja yang engkau kehendaki, tetapi ingatlah bahwa sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengan apa yang engkau cintai itu,
(3) Berbuatlah apa saja yang engkau kehendaki, tetapi ingatlah, bahwa sesungguhnya engkau pasti akan mendapatkan balasan dari amal perbuatanmu itu.

Dari Sahl bin Sa’d berkata,

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

ﺃَﺗَﺎﻧِﻲ ﺟِﺒْﺮِﻳﻞُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ، ﻓَﻘَﺎﻝَ : ﻳَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﻋِﺶْ ﻣَﺎ ﺷِﺌْﺖَ ﻓَﺈِﻧَّﻚَ ﻣَﻴِّﺖٌ، ﻭَﺃَﺣْﺒِﺐْ ﻣَﻦْ ﺷِﺌْﺖَ ﻓَﺈِﻧَّﻚَ ﻣَﻔَﺎﺭِﻗُﻪُ، ﻭَﺍﻋْﻤَﻞْ ﻣَﺎ ﺷِﺌْﺖَ ﻓَﺈِﻧَّﻚَ ﻣَﺠْﺰِﻱٌّ ﺑِﻪِ، ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻝَ : ﻳَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺷَﺮَﻑُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻦِ ﻗِﻴَﺎﻣُﻪُ ﺑِﺎﻟﻠَّﻴْﻞِ، ﻭَﻋِﺰُّﻩُ ﺍﺳْﺘِﻐْﻨَﺎﺅُﻩُ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ

“Jibril mendatangiku lalu berkata:

“Wahai Muhammad! Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati, cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya.” Kemudian dia berkata:”Wahai Muhammad! Kemulian seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari (untuk solat malam), dan keperkasaannya adalah kebergantungannya terhadap manusia.” 

(HR. ath-Thabarani dalam al-Mu’jam al-Ausath no 4278, Abu Nu’aim dalam Hilyatul Auliyaa, al-Hakim dalam al-Mustadrak 7921 Hadits ini dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah 2/483).

Saudaraku, renungkan secara lebih mendalam tiga pesan malaikat Jibril tersebut dengan hati yang bersih dan fikiran yang jernih, sehingga dapat membuahkan mantapkan iman, giatkan beramal soleh dan tumbuh suburnya akhlak karimah...

Pesan yang diucapkan malaikat jibril kepada Nabi Muhamadd Saw..
Termasuk pesan untuk kita semua... Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah swt...Aamiin yaa Allah...

2 comments :

Ada robot tak??? Setiap komen yang di tinggalkan disini akan di kunjung balas ke blog tuan-tuan sebagai tanda terima kasih... Sudi-sudilah tinggalkan komen kome kat sini ye... Terima kasih...